Vydavateľstvo
Vydavateľstvo

Odtlačok

Hairdreams Haarhandels GmbH
Floraquellweg 9, 8051 Graz, Österreich
Tel: +43/316/ 60 57 1 +die 1. Ziffer Ihrer PLZ
Fax Deutschland: +43/316/ 605777 +die 1. Ziffer Ihrer PLZ
Fax Österreich: + Schweiz: +43/316/ 605777 8
E-Mail: crm@hairdreams.com

Firmenzweck: Großhandel im Haarkosmetiksektor
Firmenbuchnummer: FN 109447b
Landesgericht für ZRS Graz
Wirtschaftskammer Steiermark, Österreich
Umsatzsteuer-ID: ATU 37443101

KONCEPT, DIZAJN A PRESADENIE

Rittler & Co GmbH
Reklamná agentúra v Grazi
Reininghausstraße 72
A - 8020 Graz

Tel.: 0316 570 117
Fax: 0316 231 10 00 92
Email:
 office@rittler.co

Identifikačné číslo pre daň z obratu: ATU61508069
Číslo v obchodnom registri: FN 259589z

RUČENIE


Autor týchto internetových stránok sa usiluje o úplné a správne zobrazenie a aktualizovanie ponúkaných informácií podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek tomu nemôže prevziať ručenie za škody, ktoré môžu vyplynúť z používania ponúkaných informácií – ani v prípade, ak tieto informácie súvisia s používaním nanajvýš neúplných, resp. chybných informácií. Odkazy na cudzie internetové stránky sú mimo oblasti zodpovednosti autora. Ručenie za obsahy prepojených stránok je vylúčené, keďže autor nemá vplyv na obsahy a vzhľad prepojených stránok. Za obsahy stránok, na ktoré odkazujú stránky tejto domovskej adresy, teda ručí samotný poskytovateľ týchto cudzích internetových stránok – nikdy nie ten, kto prostredníctvom hyperlinku odkazuje na cudzie publikácie a obsahy. Ak by prepojené stránky (predovšetkým prostredníctvom zmeny obsahov po pridaní hyperlinku) obsahovali nelegálne, chybné, neúplné, urážlivé alebo protimravné informácie a autor tejto stránky si je vedomý uvedeného obsahu prepojených stránok (je naň upozornený), ihneď zruší odkaz na tieto stránky.

AUTORSKÉ PRÁVO

Obsah týchto stránok, ktorý vytvoril autor, je chránený autorským právom. Akékoľvek používanie obsahov týchto internetových stránok, ktoré je v rozpore s ustanoveniami zákona o autorskom práve – predovšetkým ďalšie používanie ako napríklad uverejňovanie, rozmnožovanie a každá forma reklamného používania ako je poskytovanie tretím stranám – aj čiastočne alebo v prepracovanej podobe – je zakázané bez výslovného súhlasu autora. Výnimkou sú súbory, ktoré sú výslovne označené na stiahnutie.

INFORMAČNÁ HODNOTA

Informácie z tejto internetovej stránky sa môžu meniť, odstrániť alebo dopĺňať bez predchádzajúceho oznámenia. Autor preto nemôže ručiť za správnosť, úplnosť ani kvalitu či aktuálnosť poskytovaných informácií.

PRÁVNA ÚČINNOSŤ

Používaním týchto internetových stránok používateľ podlieha predmetným podmienkam používania. Tieto sú časťou ponuky WWW. Ak by časti alebo jednotlivé formulácie podmienok používania nezodpovedali vôbec alebo úplne platnému právnemu stavu, obsah a platnosť ostatných častí podmienok používania zostanú zachované.

UPOZORNENIE – GOOGLE ANALYTICS

„Táto internetová stránka používa Google Analytics, analytickú internetovú službu spoločnosti Google Inc („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa budú ukladať vo Vašom počítači a Vaším prostredníctvom budú umožňovať analýzu používania internetovej stránky. Informácie získané pomocou Cookie prostredníctvom používania tejto internetovej stránky (vrátane IP-adresy) budú prenesené a uložené na server Google v USA. Spoločnosť Google bude používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, aby prostredníctvom aktivít na nej vytvorila správu pre prevádzkovateľa internetovej stránky a aby poskytla ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a s používaním internetu. Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak to požaduje zákon alebo ak tretie strany tieto informácie spracovávajú pre Google. Google v žiadnom prípade nebude zaznamenávať Vašu IP adresu v súvislosti s ostatnými údajmi Google. Inštalácii Cookies môžete zabrániť pomocou príslušného nastavenia Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Používaním tejto internetovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním získaných údajov prostredníctvom Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Close
Request password
What is the sum of 7 and 4?