Biljeg
Biljeg

Biljeg

Hairdreams Haarhandels GmbH

Floraquellweg 9, 8051 Graz, Austria
Tel: +43/316/60 57 3900
Faks: +43/316/60 57 555
E-Mail: crm@hairdreams.com

Korporacijski cilj: veleprodaja u sektoru kozmetike za kosu
Registarski broj poduzeća: FN 109447b
Državni civilni sud u Grazu
Štajerska trgovačka komora, Austrija
Registarski broj za PDV: ATU 37443101

 

KONCEPT, DIZAJN I PROVEDBA

Rittler & Co GmbH
Reklamna agencija u Grazu
Reininghausstraße 72
A - 8020 Graz

Tel.: 0316 570 117
Faks: 0316 231 10 00 92
E-mail:
 office@rittler.co

PDV-ID-broj: ATU61508069
Matični broj: FN 259589z

 

ODGOVORNOST

Autor ove web stranice nastoji ovdje ponuđene informacije prikazati po svojem najboljem znanju i savjesti, potpuno i točno, te ih održavati aktualnima.  No bez obzira na to ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete koje bi mogle nastati korištenjem ponuđenih informacija, čak i ako su one posljedica korištenja eventualno nepotpunih odnosno pogrešnih informacija.  Upućivanje na druge internetske stranice ne uključuje nikakvu odgovornost autora.  Isključena je odgovornost za sadržaje linkiranih sranica jer autor nema nikakvog utjecaja niti na sadržaj niti na dizajn linkiranih stranica. Prema tome, za sadržaj stranica na koje se upućuje s ove web stranice, odgovoran je samo ponuđač tih drugih web stranica - a nikako onaj koji je linkom uputio na druge objave i sadržaje.  Ako linkirane stranice (osobito zbog izmjene sadržaja nakon postavljanja linka) sadrže protuzakonite, pogrešne, nepotpune, uvredljive ili nemoralne informacije i ako se autor ove stranice upozori na takve informacije linkiranih stranica, on će bez odlaganja prekinuti link na takve stranice.

AUTORSKO PRAVO

Sadržaj stranica koje je autor sam izradio zaštićen je u pogledu autorskog prava. Svaka upotreba sadržaja ovih web stranica koja je protivna odredbama Zakona o autorskom pravu, što se prije svega odnosi na široku upotrebu kao što su na primjer objavljivanje, umnožavanje i svaki oblik komercijalne upotrebe te prosljeđivanje trećim osobama, čak i dijelova stranice ili sadržaja u nedorađenom obliku, zabranjena je bez izričite suglasnosti autora.  Iznimku čine datoteke koje su izričito označene za preuzimanje.

SADRŽAJ INFORMACIJA

Informacije na ovoj web stranici mogu se mijenjati, uklanjati ili dopunjavati bez prethodne najave. Autor prema tome ne može dati jamstvo za ispravnost, potpunost ili kvalitetu kao ni za trenutnu aktualnost objavljenih informacija.

PRAVOVALJANOST

U pogledu korištenja ovih web stranica korisnik podliježe predmetnim uvjetima korištenja.  Oni su dio WWW-ponude. Ako dijelovi ili pojedine formulacije Uvjeta korištenja ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili u potpunosti ne odgovaraju pozitivnim zakonskim propisima, preostali dijelovi Uvjeta korištenja ostaju bez obzira na to na snazi u pogledu svojeg sadržaja i svoje valjanosti.

NAPOMENA - GOOGLE ANALYTICS

Ova web stranica koristi Google Analytics, službu za mrežnu analizu  Google Inc.-a ("Google"). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju analizu vaše upotrebe mrežne stranice. Informacije o vašem korištenju ove mrežne stranice, koje prikuplja kolačić,  (uključujući vašu IP-adresu) prenose se na poslužitelj Google-a u SAD-u i ondje pohranjuju. Google će ove informacije koristiti za analizu vašeg korištenja web stranice, za davanje izvještaja operateru web stranice o aktivnostima web stranice kao i za pružanje usluga povezanih  s korištenjem web stranice i interneta.  Google će ove informacije eventualno proslijediti trećim osobama ako je to zakonom propisano ili ako treće osobe po Google-ovom nalogu obrađuju ove podatke.  Google neće dovesti u vezu Vašu IP- adresu s ostalim podacima Google-a. Instalaciju "kolačića" možete spriječiti uz pomoć odgovarajuće konfiguracije svojeg software browsera; u tom slučaju vas međutim obavještavamo da možda nećete u potpunosti moći koristiti sve funkcije ove web stranice.  Korištenjem ove web stranice izjavljujete da ste sporazumni s obradom vaših podataka od strane Google-a na prethodno objašnjen način i u navedene svrhe." [...]

 

Close
Request password
Please add 1 and 6.